17 พฤษภาคม 2562 วางทุ่นกำหนดเขตคุ้มครอง "พะยูน" เกาะลิบง

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/280115

หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและประชาชน ร่วมกันนำทุ่น 10 ลูกออกไปวางบริเวณหน้าเขาบาตูปูเต๊ะ หอชมพะยูน หมู่ 4 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เชื่อมต่อแหลมจุโหยและหาดตูบ ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่และถิ่นอาศัยสำคัญของพะยูนฝูงใหญ่ของไทย ที่มีอยู่มากกว่า 180 ตัว นอกจากนี้ยังจับพิกัดจีพีเอสและทำการบันทึกข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่คุ้มครองแหล่งหญ้าทะเลคุ้มครองพะยูน ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวหลังปรากฎข่าวชาวประมงพื้นบ้านบางคนนำนักท่องเที่ยวลงเรือไล่ต้อนชมพะยูนบริเวณหน้าเขาบาตูปูเต๊ะเพื่อให้ใกล้ชิดตัวพะยูนมากที่สุดจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการนำชมพะยูนที่ไม่ถูกวิธีรบกวนการหากินของพะยูนและเกรงว่าหางเสือหรือใบพัดเรือจะเป็นอันตรายกับพะยูนได้ สำหรับการวางทุนดังกล่าวเขียนข้อความว่า “ทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งอนุรักษ์หญ้าทะเล” เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาและกำหนดแนวเขตคุ้มครองไม่ให้นำเรือเข้าไปใกล้ตัวพะยูนมากจนเกินไป หากชาวประมง นักท่องเที่ยว หรือเรือต่าง ๆ พบทุ่นขาดหายลอยในทะเลให้โทรแจ้งที่ 088-765-6187